czwartek, 23 maja 2013

Święto bibliotek i bibliotekarzy

Tydzień Bibliotek to zorganizowana przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich  akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy. Ma on na celu "podkreślanie roli bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększanie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa polskiego." Dziesiąta edycja Tygodnia Bibliotek odbył się w dniach 8-15 maja 2013 roku. Tegoroczne hasło : "Biblioteka jako przestrzeń dla kreatywnych" pozwala w różnych formach pokazać pozytywne zmiany, które zachodzą w polskich książnicach." Biblioteka, jako przestrzeń dla kreatywnych, staje się miejscem inspiracji i realizacji wielu niezwykłych pomysłów na promowanie literatury i zachęcanie do sięgania po książki każdego odbiorcę, bez względu na wykształcenie, wiek czy światopogląd."

Nasza biblioteka włączyła się w obchody święta bibliotek. Utalentowani wokalnie i aktorsko uczniowie zaprezentowali program słowno-muzycznym w czasie Powiatowego Dnia Bibliotekarza (21.05.2013), w siedzibie łowickiej biblioteki powiatowej. Klaudia Dudkiewicz i Agata Wawrzyn zaśpiewały piosenki do słów Agnieszki Osieckiej, Jacka Cygana, Jeremiego Przybory, a Malwina Żuchniewicz i Dominik Stuldych przeczytali fragmenty prozy Umberto Eco i Melchiora Wańkowicza przedstawiające biblioteki i ich użytkowników.

piątek, 17 maja 2013

Ciekawostka na co dzień

17 maja to Światowy Dzień Społeczeństwa Informacyjnego. To ustanowione przez ONZ święto jest swoistym festiwalem edukacyjnym, podczas którego odbywa się wiele debat, konferencji, pokazów dla najmłodszych i wiele innych atrakcji.  W tym roku tematem przewodnim jest hasło: "ICT na rzecz wzrostu bezpieczeństwa ruchu drogowego" W tym święcie biorą udział nie tylko instytucje i stowarzyszenia ale także osoby fizyczne, a dostęp do imprezy jest otwarty dla wszystkich. Dlatego więc zapraszam wszystkich do zainteresowania się tym zdarzeniem.