wtorek, 20 listopada 2012

Ciekawostka na co dzień

Dzisiaj (21 listopada) obchodzimy Światowy dzień życzliwości i pozdrowień. Powstał on w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, na początku był odpowiedzią na wojnę Izraela z Egiptem. Dziś jednak jako oficjalne święto obchodzone jest przez wszystkich ludzi na całym świecie.
jeśli wiemy o nim... bądźmy dla siebie mili! :)

środa, 14 listopada 2012

"Rozstańmy się z dymkiem"Światowy Dzień Rzucania Palenia – 3 czwartek listopada


W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący – aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem.
Ogólnopolska kampania społeczna „Rzuć palenie razem z nami” pod hasłem "Rozstańmy się z dymkiem" 15 listopada 2012 r.

W bibliotece dostępne są testy: test motywacji do zaprzestania palenia i test uzależnienia od nikotyny oraz ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu.

Ku przestrodze palącym, i tym którzy będą kiedyś palaczami polecam teledysk i filmy :

 kampania spoleczna
Warto również zajrzeć na strony:wtorek, 6 listopada 2012

"Barwy Łowickiej Ziemi"

Chciałbym poinformować wszystkich czytelników niniejszego bloga o konkursie "Barwy Łowickiej Ziemi", ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Celem tego konkursu ma być popularyzacja kultury ludowej i zwiększenie aktywności środowisk twórczych, a sam konkurs polega na pokazaniu piękna kultury łowickiej poprzez pracę malarską wykonaną dowolną techniką.
Serdecznie zachęcam do wzięcia w nim udziału, a zainteresowanych odsyłam do biblioteki szkolnej po więcej informacji i polecam przeczytanie poniższych zasad konkursu:

Zasady konursu:
1. Udział w konursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednej pracy malarskiej, wykonanej techniką dowolną (ołówek, kredka, farby, pastele itp. ) prezentującej piękno kultury łowickiej.
3. Każda praca musi być podpisana według następującego wzoru: imię i nazwisko autora, adres, mail, telefon kontaktowy, a w przypadku uczniów także adres szkoły i telefon oraz imię i nazwisko opiekuna.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiadzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
5. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu (jury dokona oceny uwzględniając różnorodność technik twórczych).
6 Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
7. Organizator nie zwróci nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 21 listopada 2012 roku.