środa, 10 października 2012

Wystawa „Ekslibris - mała, graficzna opowieść” i konkurs plastyczny            Biblioteka szkolna zaprasza do oglądania wystawy „Ekslibris – mała, graficzna opowieść” i udziału w konkursie plastycznym na projekt ekslibrisu.
            Ekspozycja ma przybliżyć tradycję oznaczania książek znakiem własnościowym, stworzyć okazję do poznania dziejów polskiego księgoznaku. (Ponieważ pierwszy polski ekslibris datowany jest na 1516 r. Polska zaliczana jest do  tych krajów europejskich, w których najwcześniej przyjął się zwyczaj oznaczania i ozdabiania książek ekslibrisami). Prezentowane ekslibrisy dają możliwość przeglądu bogactwa  tematyki i ciekawych rozwiązań graficznych  księgoznaków. Na wystawie można obejrzeć wybrane ekslibrisy instytucji i osób związanych z Łowiczem.
            Ekspozycji towarzyszy konkurs plastyczny na projekt ekslibrisu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, ogłoszony z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych i jubileuszu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
            Myślę, że wystawa i towarzyszący jej konkurs zainspirują plastyków, grafików komputerowych do aktywności twórczej. A może zachęcą Was do oznaczania książek własnoręcznie wykonanym ekslibrisem?
            W przygotowaniu ekspozycji brały udział uczennice klasy I LO-B: Klaudia Dudkiewicz, Monika Juszczak, Karolina Panek i Agata Wawrzyn.
Konkurs trwa do 5 listopada 2012 r. Jego regulamin dostępny jest na wystawie, w bibliotece szkolnej oraz na blogu biblioteki.Zachęcam do udziału w konkursie!


Regulamin konkursu plastycznego
„Godło Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu”

1.        Konkurs zorganizowany został z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i jubileuszu Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu.
2.        Organizatorem konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu.
3.       Konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum i technikum z ZSP nr 4
w Łowiczu
4.       Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, szerzenie kultury książki wśród młodzieży, wzmocnienie więzi z regionem łowickim, uaktywnienie twórcze ,  rozwój zainteresowań uczniów.
5.       Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej – projektu ekslibrisu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Projekt musi być tematycznie związany z biblioteką, może zawierać na przykład logo biblioteki, herb Łowicza, powiatu łowickiego, obrazy zabytkowych budowli oraz inne elementy, które kojarzą się z Łowiczem i okolicami, dowolne motywy dekoracyjne. W projekcie powinna być wkomponowana nazwa biblioteki oraz słowa „ex libris” lub „ekslibris”.
6.       Projekt może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format
21 x15 cm.
7.       Projekty opatrzone godłem (podpisane pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą z danymi osobowymi) można złożyć w bibliotece szkolnej.
8.       Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 05.11.2012 r.
9.       Oceny projektów dokona powołane przez organizatora jury.
10.     Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, staranność wykonania, rozwiązania kompozycyjne.
11.      Prace nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do wyeksponowania prac na wystawie pokonkursowej i przekazania ich do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
12.     O terminie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prac jury.
13.     Szczegółowych informacji udziela bibliotekarz Anna Słomska


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz