czwartek, 20 grudnia 2012


Pełnych ciepła i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia 
oraz sukcesów w Roku 2013
wszystkim użytkownikom, miłośnikom i sponsorom Biblioteki życzy Anna Słomska

piątek, 7 grudnia 2012

10 grudnia i jego znaczenie

10 grudnia jest dniem wyjątkowo ważnym, ponieważ jest  podwójnym wydarzeniem. Mianowicie tego dnia obchodzimy jednocześnie Międzynarodowy Dzień  Praw Człowieka i Dzień Ochrony Praw Dziecka.Chciałbym w tym wpisie przybliżyć ideę tych dni, zaczynając od Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka:

Jest to święto ustalone w 1950 r. przez ONZ w celu uczczenia rocznicy podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku. Jest to ważne wydarzenie, które powinno nam wszystkim przypomnieć o tym, jak istotne są prawa ludzkie, oraz o tym, że mimo wszystko nie są one przestrzegane wszędzie na świecie, do zmiany czego powinniśmy dążyć.

Dzień Ochrony Praw Dziecka, obchodzony tego samego dnia z okazji uchwalenia Konwencji Praw Dziecka przez ONZ w 1989 roku jest świętem równie ważnym. Tego dnia przypomina się ludziom, że prawa dziecka wciąż są naruszane i nie szanowane w wielu miejscach na ziemi, czego zmiana zależy tylko od postawy ludzi.

Mówiąc o Dniu Ochrony Praw Dziecka warto przytoczyć postać Janusza Korczaka (Henryka Goldszmita). Ten urodzony 22 lipca 1878 roku polski lekarz żydowskiego pochodzenia wyróżniał się tym , że był jednym z pierwszych ludzi twierdzących, że dzieci nie wolno traktować jako istot mniej ważnych od człowieka. Był swoistym prekursorem ruchu pedagogicznego. Całe swoje życie poświęcił walce o prawa dziecka i pomaganie sierotom w stworzonym przez siebie Domu Sierot.  Wspominam o tym nie bez powodu, gdyż był on pomysłodawcą  praw dziecka i to właśnie Polska, zainspirowana Korczakoskimi działaniami, jako pierwsza zgłosiła się do ONZ, by Konwencja Praw Dziecka została wprowadzona w życie.


wtorek, 20 listopada 2012

Ciekawostka na co dzień

Dzisiaj (21 listopada) obchodzimy Światowy dzień życzliwości i pozdrowień. Powstał on w 1973 roku w Stanach Zjednoczonych, na początku był odpowiedzią na wojnę Izraela z Egiptem. Dziś jednak jako oficjalne święto obchodzone jest przez wszystkich ludzi na całym świecie.
jeśli wiemy o nim... bądźmy dla siebie mili! :)

środa, 14 listopada 2012

"Rozstańmy się z dymkiem"Światowy Dzień Rzucania Palenia – 3 czwartek listopada


W trzeci czwartek listopada obchodzony jest Światowy Dzień Rzucania Palenia, z inicjatywy amerykańskiego dziennikarza Lynna Smitha. Dziennikarz w 1974 roku zaapelował do czytelników swojej gazety, by przez jeden dzień powstrzymali się od palenia papierosów. Efekt był zaskakujący – aż 150 tysięcy ludzi próbowało przez jedną dobę wytrzymać bez tej używki. W następnych latach akcja objęła swoim zasięgiem wszystkie stany i większość palaczy. Zachęcone powodzeniem akcji Amerykańskie Towarzystwo Walki z Rakiem uznało trzeci czwartek listopada za Dzień Rzucania Palenia.

Akcja przyjęła się w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, gdzie od 1991 roku organizowana jest przez warszawskie Centrum Onkologii i Fundację Promocja Zdrowia. Według Fundacji, przez ostatnich kilkanaście lat ponad 3 milionom Polaków udało się zerwać z nałogiem.
Ogólnopolska kampania społeczna „Rzuć palenie razem z nami” pod hasłem "Rozstańmy się z dymkiem" 15 listopada 2012 r.

W bibliotece dostępne są testy: test motywacji do zaprzestania palenia i test uzależnienia od nikotyny oraz ulotki na temat szkodliwości palenia tytoniu.

Ku przestrodze palącym, i tym którzy będą kiedyś palaczami polecam teledysk i filmy :

 kampania spoleczna
Warto również zajrzeć na strony:wtorek, 6 listopada 2012

"Barwy Łowickiej Ziemi"

Chciałbym poinformować wszystkich czytelników niniejszego bloga o konkursie "Barwy Łowickiej Ziemi", ogłoszonym przez Powiatową Bibliotekę Publiczną w Łowiczu. Celem tego konkursu ma być popularyzacja kultury ludowej i zwiększenie aktywności środowisk twórczych, a sam konkurs polega na pokazaniu piękna kultury łowickiej poprzez pracę malarską wykonaną dowolną techniką.
Serdecznie zachęcam do wzięcia w nim udziału, a zainteresowanych odsyłam do biblioteki szkolnej po więcej informacji i polecam przeczytanie poniższych zasad konkursu:

Zasady konursu:
1. Udział w konursie jest bezpłatny.
2. Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie jednej pracy malarskiej, wykonanej techniką dowolną (ołówek, kredka, farby, pastele itp. ) prezentującej piękno kultury łowickiej.
3. Każda praca musi być podpisana według następującego wzoru: imię i nazwisko autora, adres, mail, telefon kontaktowy, a w przypadku uczniów także adres szkoły i telefon oraz imię i nazwisko opiekuna.
4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za naruszenie praw autorskich przez Uczestników Konkursu. Odpowiadzialność ta spoczywa na Uczestnikach Konkursu.
5. Oceny nadesłanych prac dokona jury powołane przez Organizatora Konkursu (jury dokona oceny uwzględniając różnorodność technik twórczych).
6 Wszyscy laureaci zobowiązani są do osobistego odbioru nagród.
7. Organizator nie zwróci nadesłanych prac.
8. Organizator zastrzega sobie prawo do publikacji nagrodzonych i wyróżnionych prac bez dodatkowej zgody autorów oraz bez honorarium autorskiego.

Prace należy dostarczyć do biblioteki szkolnej w terminie do 21 listopada 2012 roku.

wtorek, 23 października 2012

Ciekawostka na co dzień


Z informacji korzystamy w życiu codziennie. No bo kto zapamięta wszystko o Murze Chińskim i co zrobić, jak nie ma się pomysłu na wypracowanie? Trzeba szukać potrzebnych wiadomości, źródeł. Gdzie? Do jakich baz danych zaglądamy, gdy czegoś nie wiemy? Oczywiście do wydawnictw informacyjnych, czyli encyklopedii ogólnych, specjalistycznych, słowników językowych, kompendiów z różnych dziedzin wiedzy. Wydawnictwa te najczęściej znane są nam w postaci książek, ale czy tylko? Oczywiście równie wartościowe są publikacje multimedialne. Źródłem informacji, tzw. niedokumentalnej jest także Internet, podobnie jak telewizja, radio, czy wystawy. Pamiętajcie jednak o selekcji źródeł - ustaleniu przydatności i wiarygodności informacji.
Dziś ŚWIATOWY DZIEŃ INFORMACJI, o czym dowiadujecie się oczywiście ode mnie :)
Wiecie już wszystko o swoim ulubionym artyście? Interesuje was jakieś zagadnienie i chcecie zgłębić jego tajniki? Dowiedzcie się tego w naszej bibliotece! Wydawnictwa informacyjne i komputery (z internetem oczywiście) czekają na Was! :)

środa, 10 października 2012

Wystawa „Ekslibris - mała, graficzna opowieść” i konkurs plastyczny            Biblioteka szkolna zaprasza do oglądania wystawy „Ekslibris – mała, graficzna opowieść” i udziału w konkursie plastycznym na projekt ekslibrisu.
            Ekspozycja ma przybliżyć tradycję oznaczania książek znakiem własnościowym, stworzyć okazję do poznania dziejów polskiego księgoznaku. (Ponieważ pierwszy polski ekslibris datowany jest na 1516 r. Polska zaliczana jest do  tych krajów europejskich, w których najwcześniej przyjął się zwyczaj oznaczania i ozdabiania książek ekslibrisami). Prezentowane ekslibrisy dają możliwość przeglądu bogactwa  tematyki i ciekawych rozwiązań graficznych  księgoznaków. Na wystawie można obejrzeć wybrane ekslibrisy instytucji i osób związanych z Łowiczem.
            Ekspozycji towarzyszy konkurs plastyczny na projekt ekslibrisu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu, ogłoszony z okazji Miesiąca Bibliotek Szkolnych i jubileuszu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
            Myślę, że wystawa i towarzyszący jej konkurs zainspirują plastyków, grafików komputerowych do aktywności twórczej. A może zachęcą Was do oznaczania książek własnoręcznie wykonanym ekslibrisem?
            W przygotowaniu ekspozycji brały udział uczennice klasy I LO-B: Klaudia Dudkiewicz, Monika Juszczak, Karolina Panek i Agata Wawrzyn.
Konkurs trwa do 5 listopada 2012 r. Jego regulamin dostępny jest na wystawie, w bibliotece szkolnej oraz na blogu biblioteki.Zachęcam do udziału w konkursie!


Regulamin konkursu plastycznego
„Godło Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu”

1.        Konkurs zorganizowany został z okazji Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych i jubileuszu Powiatowej Biblioteki Publicznej
w Łowiczu.
2.        Organizatorem konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 im. Wł. Grabskiego w Łowiczu.
3.       Konkurs jest przeznaczony dla uczniów liceum i technikum z ZSP nr 4
w Łowiczu
4.       Celem konkursu jest promocja czytelnictwa, szerzenie kultury książki wśród młodzieży, wzmocnienie więzi z regionem łowickim, uaktywnienie twórcze ,  rozwój zainteresowań uczniów.
5.       Konkurs polega na wykonaniu pracy plastycznej – projektu ekslibrisu Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu. Projekt musi być tematycznie związany z biblioteką, może zawierać na przykład logo biblioteki, herb Łowicza, powiatu łowickiego, obrazy zabytkowych budowli oraz inne elementy, które kojarzą się z Łowiczem i okolicami, dowolne motywy dekoracyjne. W projekcie powinna być wkomponowana nazwa biblioteki oraz słowa „ex libris” lub „ekslibris”.
6.       Projekt może być wykonany dowolną techniką, powinien mieć format
21 x15 cm.
7.       Projekty opatrzone godłem (podpisane pseudonimem z dołączoną zaklejoną kopertą z danymi osobowymi) można złożyć w bibliotece szkolnej.
8.       Termin zgłaszania prac do konkursu upływa 05.11.2012 r.
9.       Oceny projektów dokona powołane przez organizatora jury.
10.     Przy ocenie zgłoszonych prac pod uwagę będą brane następujące kryteria: zgodność z tematem konkursu, spełnienie wymogów formalnych, poziom artystyczny pracy, oryginalność, staranność wykonania, rozwiązania kompozycyjne.
11.      Prace nie podlegają zwrotowi, organizator zastrzega sobie prawo do wyeksponowania prac na wystawie pokonkursowej i przekazania ich do Powiatowej Biblioteki Publicznej w Łowiczu.
12.     O terminie ogłoszenia wyników uczestnicy zostaną poinformowani po zakończeniu prac jury.
13.     Szczegółowych informacji udziela bibliotekarz Anna Słomska


sobota, 6 października 2012

Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu
       Nasza biblioteka przystąpiła do kampanii
     Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu.
        Dzięki temu, będziecie mogli bezpłatnie skorzystać z platformy e-learningowej www.fdn.pl/kursy/biblioteki, na której znajdują się multimedialne pakiety edukacyjne. Są to kursy e-learning bezpiecznego korzystania z Internetu. Kurs, do ukończenia którego bardzo  Was zachęcam, przedstawia zagadnienia bezpieczeństwa w Internecie. Prowadzony jest 
w konwencji talk-show przez piosenkarkę Ewę Farna.
„W Sieci" składa się z 2 modułów, w których zapoznacie się z historią Internetu oraz dwoma powszechnie występującymi zagrożeniami: niebezpiecznymi kontaktami
z osobami poznanymi w sieci oraz cyberprzemocą. Dowiecie się, jak radzić sobie
w niektórych trudnych sytuacjach, związanych z korzystaniem z internetu. Zapraszam!
             Kampanię Biblioteka - miejsce bezpiecznego Internetu prowadzą: Fundacja Dzieci Niczyje, Fundacja Orange, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Microsoft.

czwartek, 4 października 2012

Ciekawostka na co dzień

5 października jest dniem 5 rocznicy śmierci Władysława Kopalińskiego(1907-2007)- polskiego wydawcy, felietonisty, leksykografa i tłumacza. Przede wszystkim znamy jego Słowniki mitów i tradycji kultury, Słownik symboli oraz Słownik wyrazów obcych. Władysław Kopaliński to także tłumacz wielu światowych dzieł, na przykład książek S. Lewisa bądź Edgara Allana Poe. Wyróżniał się tym, że wszystkie swoje dzieła napisał za pomocą fiszek,  nigdy przy użyciu komputera. Jedno z jego dzieł Drugi kot w worku Czyli z dziejów nazw i rzeczy (poza słownikami oczywiście) można wypożyczyć w naszej bibliotece, do czego zachęcam.


wtorek, 2 października 2012

Ciekawostka na co dzień

2 października jest obchodzony jako Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. Jest to święto propagujące pacyfizm i pokojowe postępowanie, i potępiające wszelkie przejawy przemocy, nie tylko fizycznej. Zostało ono uchwalone przez ONZ w rezolucji A/RES/61/271 zainspirowanej działalnością Mahatmy Gandhiego, i dlatego obchodzony jest w dniu jego urodzin. Dzień 2 października jest także Światowym Dniem Zwierząt Hodowlanych oraz jest czasami łączony ze Światowym Dniem Wegetarianizmu (normalnie obchodzony 1 października). Uszanujmy ten dzień i postarajmy powstrzymać się od wszystkich kłótni, bójek i przemocy psychicznej.


Ciekawostka na co dzień

29 września tego roku obchodzimy 110. rocznicę śmierci Emila Zoli, francuskiego pisarza. Uznawano go za głównego przedstawiciela naturalizmu. Zmarł na skutek zatrucia tlenkiem węgla.

Jego ważniejsze utwory:


 • Cykl 20 powieści pt. Rougon-Macquartowie (lata 1871-1893);
 • Teresa Raquin (wyd. polskie 1974)
 • trylogia Trzy miasta (Trois Villes, wyd. polskie 1895-1898)
  Lourdes
  Rzym
  Paryż
Jego książki zostały wpisane do Indeksu Ksiąg Zakazanych. 

Ciekawostka na co dzień

Październik zaczynamy od 50. urodzin Arkadiusza Niemirskiego - satyryka i pisarza. Znacie go m. in. jako autora kontynuacji Pana Samochodzika, autora wielu książek detektywistycznych i sensacyjnych dla młodzieży. Jeśli już czytaliście którąś z nich- podzielcie się opinią, jeśli nie-zachęcam do lektury!

Życzę panu Arkadiuszowi wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń i wielu nowych czytelników :)
mam nadzieję że dołączacie się do życzeń :)

piątek, 28 września 2012

Dzień Głośnego Czytania

ksiazki cieszynZ okazji  Dnia Głośnego Czytania, który przypada 29 września Koło Przyjaciół Biblioteki już dziś tj. 28, włącza się w organizację tej ogólnopolskiej kampanii. Na kilku przerwać będziecie mogli posłuchać fragmenty książek   Erica-Emmanuela Schmitta, Martyny Wojciechowskiej, Kinselli Sophie, Jonathana Carrolla. Będziemy czytać w radiowęźlie. A jeśli kogoś zainteresuje dalszy ciąg, zgłoście się do naszej biblioteki i wypożyczcie książkę. Zapraszamy.
Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania ustanowiła w 2001 roku Polska Izba Książki. 

wtorek, 25 września 2012

ciekawostka na co dzień


Ma ponad 920000 haseł, a liczba ta ciągle rośnie! kto zgadnie o jakim portalu mowa? :)

Oczywiście mówię tu o Wikipedii. Mogę się założyć, że każdy choć raz korzystał z niej w celu znalezienia jakichś istotnych lub mniej istotnych informacji. 26 września 2001 oficjalnie uruchomiona została strona w polskim języku. rośnie liczba haseł, ale i liczba wyświetleń rocznie... bo gdzie sprawdzić informacje szybko?, Tylko czy są one w 100% rzetelne? Otwieram temat dyskusji... Zainteresowanych zapraszam do Kroniki Polskiej Wikipedii, która dostępna jest na stronie: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Kronika_polskiej_Wikipedii 

Ciekawostka na co dzień

Hugh Jones Lofting - któż go nie zna? Ku formalnościom, jest to autor znanej serii książek dla dzieci pt.: "Doktor Dolittle". 26 września tego roku obchodzimy 65 rocznicę jego śmierci.  Amerykański pisarz i ilustrator, inżynier i podróżnik. miłośnik zwierząt. Zamieszczał w prasie krótkie utwory humorystyczne i rysunki :)

czwartek, 20 września 2012

Ciekawostka na co dzień

21 września jest dniem 65 urodzin Stephena Kinga, amerykańskiego pisarza i twórcy wielu bestsellerów. Urodzony w Portland publicysta stworzył wiele rozmaitych książek, opowiadań, komiksów i scenariuszy filmowych. Prawie wszystkie z jego 60 książek zostało zekranizowanych, a wiele z nich zyskało rekordy sprzedaży, np. Lśnienie, Miasteczko Salem, czy Christine. Jego książki wyróżniały się niezwykle zgrabnym połączeniem horroru , baśni, science fiction i innych gatunków literackich. Niektóre z dzieł Kinga można wypożyczyć w naszej bibliotece.Zapraszam także do przejrzenia stron poświęconym twórczości pisarza:
www.stephenking.com
www.stephenking.pl

wtorek, 18 września 2012

Ciekawostka na co dzień

W tym tygodniu, dokładnie 19 września przypada 115 rocznica śmierci Kornela Ujejskiego, poety i publicysty, o którym mówiono "ostatni wielki poeta romantyzmu". Jednym z jego najsławniejszych dzieł jest utwór "Z dymem pożarów", który to napisał do melodii  Józefa Nikorowicza "Chorał". Można się z nim zapoznać w bibliotece szkolnej, ponieważ jest opublikowany w zbiorze  "Maraton i Skargi Jeremiego". Polecam również  wersję muzyczną . :)

poniedziałek, 17 września 2012

Nowe publikacjeMiło mi poinformować, że biblioteka otrzymała w darze od Łowickiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk cenne wydawnictwa, wśród których znajdują się Roczniki Łowickie oraz publikacje takich autorów, jak:

Braun K., Gumiński T., Józefacki J.,Karpiński J.,Kostrzewa Z., Puget W., Skiełczyński Z., Stasiak P., Świątkowska A.,Tomczak E., Warchałowski W., Wegner J., Wieteska J.,Wysocki W., Żaczek T.


Dzięki Państwa życzliwości młodzież będzie mogła szerzej poznać historię i dziedzictwo kulturowe Łowicza i okolic. 

W imieniu całej społeczności szkolnej serdecznie dziękuję
Anna Słomska

poniedziałek, 10 września 2012

Ciekawostka na co dzień

11 września jest dniem rocznicy urodzin Jerzego Afanasjewa (1932-1991), pisarza, satyryka, autora książek dla dzieci i reżysera. Jego książki charakteryzowały się tym, że pobudzały wyobraźnię odbiorcy i przedstawiały nowe widzenie na świat. O dziełach  Afanasjewa można poczytać na tej oto stronie : http://lubimyczytac.pl/autor/34761/jerzy-afanasjew

Publikację pisarza "Ja jestem tobą" można wypożyczyć w naszej bibliotece. Zapraszamy !

piątek, 7 września 2012

Ciekawostka na co dzień

 7 września wyróżnia się spośród  dni dwoma wydarzeniami:

- po pierwsze, tego dnia obchodzimy 50. rocznicę śmierci Karen Blixen (1885-1962), pochodzącej z Danii pisarki, znanej wielu czytelnikom z  pamiętników. W naszej bibliotece można wypożyczyć książki jej autorstwa "Pożegnanie z Afryką" i "Zimowe opowieści". Niepewnych zachęcam do przeczytania recenzji
 jednego z jej dzieł :http://www.biblionetka.pl/book.aspx?id=2343
-siódmy września jest ogłoszony Światowym Dniem Umiejętności Czytania. Polecam uczczenie tego dnia lekturą ciekawej książki.
Może właśnie sięgnięcie po powieści biograficzne Karen Blixen?

środa, 5 września 2012

"Kiedy śmieje się dziecko - śmieje się cały świat..."

Miejska Biblioteka w Łowiczu ogłosiła konkurs plastyczno- fotograficzny z okazji obchodów Roku Janusza Korczaka . Myślą przewodnią pomysłodawców były działania Janusza Korczaka na rzecz praw dziecka. Prace malarskie lub fotograficzne można przekazać za pośrednictwem biblioteki szkolnej. Prace mogą być o dowolnej tematyce, lecz mają być zainspirowane cytatem zawartym w tytule posta. Prace można składać do 25 września.  Po więcej szczegółów prosimy zgłosić się do biblioteki szkolnej.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

wtorek, 4 września 2012

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka szkolna zaprasza wszystkich uczniów do korzystania z jej usług. Oprócz wypożyczania książek i lektur, w bibliotece można także skorzystać z dostępu do internetu, albo po prostu odpocząć od zgiełku korytarza i posiedzieć w ciszy i spokoju.

Godziny otwarcia biblioteki to:

PONIEDZIAŁEK     7.45 - 13.45
WTOREK               9.00 - 15.00  
ŚRODA                   7.45 - 13.45 
CZWARTEK            7.45 - 13.45 

PIĄTEK                    8.30 - 14.30


Zapraszamy!

Nadszedł czas na rok szkolny 2012/2013

Witam!

Serdecznie witam w  roku szkolnym 2012/2013, szczególnie nowych członków naszej społeczności szkolnej, przyjaciół biblioteki i wszystkich tych, którzy chętnie zaglądają do szkolnej książnicy i na stronę internetową. 
Życzę Wam, aby czas, który spędzicie w szkole był zgodny z Waszymi oczekiwaniami, kreatywny, pełen sukcesów, sprzyjający poznawaniu siebie, rozwijaniu zainteresowań i pasji oraz zawierania przyjaźni.


Uwaga!
Jeśli chcecie mieć swój udział w życiu szkoły zapraszam Was  do współpracy przy:
 • tworzeniu bloga biblioteki,
 • organizowaniu ciekawych działań rozwijających wrażliwość kulturalną i społeczną,
 • realizowaniu  wybranych zadań szkolnego programu profilaktyki i programu wychowawczego,
 • tworzeniu kącika "Książka, którą warto przeczytać" 
 • i innych działań propagujących książkę i informację również wg Waszych pomysłów.
Na zgłoszenia chętnych czekam w godzinach pracy biblioteki  przez cały rok szkolny.