poniedziałek, 29 listopada 2010

"Książka - czytam, ilustruję, fotgrafuję..."

Nagroda i wyróżnienia dla naszych uczniów!

Czytelnicy naszej biblioteki wzięli udział w konkursie fotograficzno-plastycznym: „Książka – czytam, ilustruję, fotografuję…”. Konkurs zorganizowała Miejska Biblioteka im. A.K.Cebrowskiego w Łowiczu pod Honorowym Patronatem Burmistrza Łowicza Krzysztofa Jana Kalińskiego. 
Zamierzeniem organizatorów była "promocja czytelnictwa i zainteresowania  książką, popularyzacja działań plastycznych i fotograficznych, rozwijanie wyobraźni oraz umiejętności wypowiedzi artystycznej, stworzenie uczestnikom konkursu, możliwości prezentacji własnych dokonań twórczych.”[1] 
Na konkurs, który swoim zasięgiem obejmował powiat łowicki, wpłynęło łącznie 28 prac fotograficznych  i 116 prac plastycznych. 
W grupie wiekowej 14-24 lat za zdjęcia przedstawiające książkę w ciekawym otoczeniu , nagrodę otrzymał m.in. Emil Sobierajski z kl. III LO A, a wyróżnienia: Anna Banasiak kl. I LO B i Paulina Panek z kl. II LO C.
Nagrodzone fotografie i prace plastyczne można oglądać na wystawie pokonkursowej   
w Miejskiej Bibliotece w Łowiczu na os. Bratkowice 3a. 
Gratuluję![1] Protokół z posiedzenia komisji oceniającej prace…


środa, 24 listopada 2010

Filmoteka Szkolna

Biblioteka posiada zestaw filmów, opracowany przez specjalistów, w ramach projektu objętego patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, dobrany do 26 tematów lekcji i zajęć pozalekcyjnych ( język polski, historia, wiedza o sztuce, wiedza o społeczeństwie).
Zestaw stanowią filmy znanych i cenionych twórców, m.in.: Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzej Wajdy, Marka Piwowskiego, Jana Jakuba Kolskiego, Marcela Łozińskiego, Roberta Gliński, Krzysztofa Krauze, Krzysztofa Zanussi.
Dodatkowo, do każdego zestawu filmów, dołączone są:  wprowadzenie prof. Tadeusza Lubelskiego oraz krótkie filmy związane z omawianym tematem, zrealizowane przez studentów Szkoły Filmowej w Łodzi. Wystąpili w nich znani artyści i postacie życia publicznego, między innymi: Muniek Staszczyk, kabaret Mumio, zespół Lao Che, ks. Wojciech Drozdowicz, Andrzej Chyra, Karolina Gruszka.
http://www.filmotekaszkolna.pl/poniedziałek, 22 listopada 2010

Polecam Konkurs!

Uwaga! Konkurs dla plastyków i miłośników fotografii.
Muzeum w Łowiczu ogłosiło konkurs m.in.dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Każdy z Was może zgłosić 1 pracę : malarstwo, rysunek, grafika, collage, fotografia, inspirowaną twórczością Józefa Chełmońskiego. Zgodnie z Regulaminem konkursu należy zwrócić uwagę na następujące cechy malarstwa artysty:
 • życie wsi polskiej
 • związki człowieka z naturą
 • stosowaną gamę kolorystyczną
 • skróty perspektywiczne
 • ukazywanie natury i jej zmienności
 • studium, szkic jako część procesu twórczego
Linki do stron o twórczości Chełmońskiego:
O szczegóły pytajcie w bibliotece. Termin składania prac : do piątku 26.11.2010
Zapraszam!

Elektroniczne udostępnianie zbiorów

Biblioteka posiada program BIBLOS, przeznaczony  do kompleksowej obsługi biblioteki. Umożliwił on utworzenie i obsługę bazy książek, zautomatyzował proces wypożyczania, tworzenia dokumentacji, inwentaryzacji itd. Pozwolił na szybszą obsługę czytelników. Ponieważ do  bazy wprowadzone są wszystkie zbiory książkowe, wypożyczanie odbywa się za pomocą czytnika kodów kreskowych.
Program prowadzi pełną dokumentację pracy biblioteki, rejestrując wszystkie niezbędne informacje o wypożyczonych książkach i ich czytelnikach.
Program tworzy w sposób automatyczny karty  dla podanych książek. Informacje zawarte na kartach można w dowolny sposób formatować, tak aby ich układ dostosować do własnych potrzeb.
Zbiory przeglądać można korzystając z kilku indeksów: m.in.: autor, tytuł, klucz tematyczny, słowa kluczowe, nr inwentarzowy.

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej


Biblioteka dysponuje 7 komputerami, 
1 wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym (skaner, drukarka i kopiarka) oraz odrębnym skanerem. Z komputerów i edukacyjnego oprogramowania multimedialnego mogą korzystać uczniowie i nauczyciele w godzinach pracy biblioteki.
Centrum multimedialne służy przede wszystkim do celów edukacyjnych. Użytkownicy mogą poszukiwać w Internecie lub w encyklopediach multimedialnych informacje potrzebne do wykorzystania na lekcjach i poza nimi. Mogą też tworzyć własne dokumenty i prezentacje oraz korzystać z dostępnych programów edukacyjnych.
Zapraszam do korzystania z Centrum

O bibliotece

Godziny otwarcia:
Poniedziałek                   7.45 - 13.45
Wtorek                           7.45 - 13.45
Środa                              9.00 - 15.00
Czwartek                        7.45 - 13.45
Piątek                             8.30 - 14.30
Zapraszam!
Zbiory
 • książki - 7660 woluminów (stan na 30.06.2010),
 • czasopisma,
 • kartoteki zagadnieniowe,
 • zbiory audiowizualne,
 • multimedia.

Czytelnicy

Liczba czytelników - 422 ( stan na 18.11.2010) 
(uczniowie i pracownicy szkoły)

Pracownicy

Anna Słomska

Warsztat informacyjny
 • katalog komputerowy - program biblioteczny Biblos
 • księgozbiór podręczny : encyklopedie, słowniki, albumy, informatory.

środa, 17 listopada 2010