piątek, 16 października 2020

Konkurs na postacie literackie rozstrzygnięty!

 Całodniową kropkę dla klasy wywalczyła  1 TA. Gratulujemy!!!

Komisja doceniła również innych, przyznając klasową kropkę do wykorzystania na dowolnym przedmiocie klasom : 2LOAP, 2LOBP, 3LOB .

Kropki można wykorzystać po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą!!!

Dzięki naszym uczniom mogliśmy zwiedzić świat: Niezgodnej , Harego Pottera., Okrutnego Księcia, Wiedźmina, Balladyny , mang, komiksów a nawet postapokaliptyczną przyszłość.

Dziękujemy za wspólną zabawę!


 
 poniedziałek, 12 października 2020

Dzień cosplay'u (małe przypomnienie)

Zbliża się 15 października ! Liczę na Waszą kreatywność!
Na 3 godzinie lekcyjnej przejdzie po klasach komisja konkursowa, która policzy cospleyerów w każdej klasie i ogłosi wynik konkursu na kropkę klasową. 🧙‍♀️🎅🧝‍♀️🦸‍♀️🦹‍♀️🧞‍♂️🧜‍♀️🧜💃🕵️‍♀️👳‍♀️👲😀
 
 

 

 

piątek, 9 października 2020

"Czytanie to awantura" - 1. rocznica przyznania Oldze Tokarczuk Literackiej Nagrody Nobla (#cojaczytam)(#wolnelektury)

 10 października 2019 roku Olga Tokarczuk otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury
za 2018 rok.

- pisarka, eseistka, poetka, autorka scenariuszy...  , z wykształceni psycholog.

 


Olga Tokarczuk od ponad 20 lat należy do grona najpoczytniejszych polskich pisarzy.

" Pisarka wybitna, ale jednocześnie dość bezkompromisowa. Nie pisze pod publikę, nie ukrywa swoich poglądów i – jak sama przyznała – zdaje sobie sprawę z tego, że jej książki „nie są dla każdego. To zależy od temperamentu, od gustu literackiego, od pewnych przyzwyczajeń." ... Niektórzy jej książki uwielbiają, innych one nużą.... ostatnio stwierdziła, że żadna jej książka nie powinna być lekturą, ponieważ nie chce… stracić czytelników..." Jan Wasilewski

👉 aktywnie wspiera działania na rzecz ochrony środowiska, praw zwierząt, równouprawnienia i społeczeństwa obywatelskiego, jest feministką.

Polecam : Gra na wielu bębenkach, Opowiadania bizarne, Bieguni, Podróż ludzi Księgi .....

Jesteście ciekawi, jak wygląda biblioteczka/ka Noblistki, zapraszam👇

https://www.youtube.com/watch?v=XXZajNvIs2Q 

 

Źródła: 
Wasilewski J., Olga Tokarczuk: co polecić, by nie zniechęcić, "Biblioteka w Szkole" 2019, nr 11 

Kasprzyszak E., Poznaj polską noblistkę , "Biblioteka w Szkole" 2020, nr 3

Nie tylko poeta - 40. rocznica przyznania Czesławowi Miłoszowi literackiego Nobla (#co ja czytam?)(#wolnelektury)

“Gdyby miał zaczynać od nowa swoją drogę poetycką, to każdy wiersz byłby historią konkretnego ludzkiego losu.”

Źródło: https://zyciorysy.info/czeslaw-milosz/#Czeslaw-Milosz-%E2%80%93-ciekawostki | Zyciorysy.info

 

“Gdyby miał zaczynać od nowa swoją drogę poetycką, to każdy wiersz byłby historią konkretnego ludzkiego losu.”

Źródło: https://zyciorysy.info/czeslaw-milosz/#Czeslaw-Milosz-%E2%80%93-ciekawostki | Zyciorysy.info
“Gdyby miał zaczynać od nowa swoją drogę poetycką, to każdy wiersz byłby historią konkretnego ludzkiego losu.”

Źródło: https://zyciorysy.info/czeslaw-milosz/#Czeslaw-Milosz-%E2%80%93-ciekawostki | Zyciorysy.info
“Gdyby miał zaczynać od nowa swoją drogę poetycką, to każdy wiersz byłby historią konkretnego ludzkiego losu.”

Źródło: https://zyciorysy.info/czeslaw-milosz/#Czeslaw-Milosz-%E2%80%93-ciekawostki | Zyciorysy.info

 

 "Gdybym miał zaczynać od nowa swoją drogę poetycką,
to każdy wiersz byłby historią konkretnego ludzkiego losu"Czesław Miłosz (911-2004) - poeta, prozaik, eseista, tłumacz,
laureat  Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. 

Dar

Dzień taki szczęśliwy.

Mgła opadła wcześnie, pracowałem w ogrodzie.

Kolibry przystawały nad kwiatem kaprifolium.

Nie było na ziemi rzeczy, którą chciałbym mieć.

Nie znałem nikogo, komu warto byłoby zazdrościć.

Co przydarzyło się złego, zapomniałem.

Nie wstydziłem się myśleć, że byłem, kim jestem.

Nie czułem w ciele żadnego bólu.

Prostując się, widziałem niebieskie morze i żagle.

Czesław Miłosz

 Campio di Fiori w wykonaniu Romana Kołakowskiego,  posłuchaj👇

https://www.youtube.com/watch?v=epqdFhgr7_4 

Który skrzywdziłeś, czyta autor, posłuchaj 👇

https://www.youtube.com/watch?v=E9Wa68Od4ZY

👉  poeta, prozaik, eseista, tłumacz

 👉 współautor scenariusza do filmu "Miasto nieujarzmione", ale jego nazwiska nie znajdziemy w czołówce filmu. Miłosz nie akceptując cenzury wycofał swoje nazwisko.

👉 autor podręcznika historii literatury polskiej, wykładowca

👉 swoje utwory sygnował wieloma pseudonimami

👉 alkohol i tytoń uważał za niebezpieczne narkotyki

👉 uwielbiał marcepany

👉 kolekcjonował lupy, bo do końca życia czytał ogromne ilości książek

👉 powieść "Dolina Issy" została sfilmowana przez Tadeusza Konwickiego

 Dostępne w naszej bibliotece:


oraz "Mowa wiązana", "Zniewolony umysł", Hymn o Perle", Widziane nad Zatoką San Francisco", "Traktat moralny"

Żródła: 

https://www.filmweb.pl/person/Czes%C5%82aw+Mi%C5%82osz-117268/trivia

https://zyciorysy.info/czeslaw-milosz/

http://obliczaludzi.com/czeslaw-milosz/

https://www.polskieradio.pl/8/529/Artykul/506922,Milosz-prywatny-zachlanny-aktywny-lubil-marcepany

Januszewski T., Słownik pisarzy i lektur, Warszawa: Delta, 1995


czwartek, 8 października 2020

"Z książką Ci do twarzy" - szkolny konkurs czytelniczo-fotograficzny (#co ja czytam?)(#wolnelektury)


 


Ten konkurs jest dla Ciebie!

 

 

 

 

 

Regulamin szkolnego konkursu czytelniczo-fotograficznego

„Z książką Ci do twarzy”

1.      Organizatorem konkursu jest biblioteka Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

2.      Cele konkursu:

a)      Promowanie czytelnictwa jako formy spędzenia wolnego czasu.

b)      Rozwój kreatywności.

c)      Popularyzacja fotografii jako dziedziny sztuki przekazu artystycznego.

3.      Konkurs skierowany jest do uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4
im. Władysława Grabskiego w Łowiczu

4.      Każdy uczestnik może zgłosić  do konkursu jedną fotografię, wykonaną samodzielnie,  zapisaną w formacie JPG. Wersję elektroniczną zdjęcia należy przynieść do biblioteki szkolnej na pendrive lub wysyłać na adres: slomska.a@zsp4.lowicz.pl w terminie do 31 października 2020 roku.

5.      Każde zgłoszenie powinno zawierać dane osobowe (imię i nazwisko, klasa). Warunkiem uczestnictwa jest zapoznanie się z regulaminem i wypełnienie Zgody  na udział w konkursie, przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji

i promocji konkursu oraz wielokrotne, nieodpłatne publikowanie pracy na internetowych stronach: biblioteki szkolnej i szkoły. (zał. 1)

6.      Fotografia musi być autorstwa uczestnika konkursu. Jeśli na fotografii znajduje się wizerunek człowieka, uczestnik przesyłając zdjęcie zapewnia, że fotografowana osoba wyraziła zgodę na nieodpłatną publikację. Składając pracę uczestnik zobowiązuje się wobec Organizatora do naprawienia szkody jaką może ponieść w związku
z roszczeniami osób trzecich związanymi z prawami autorskimi do fotografii, prawami do wizerunku lub wszelkimi innymi prawami.

7.      Na konkurs można zgłosić fotografię, która nie była nagrodzona w innym konkursie.

8.      Wszystkie zdjęcia oceni komisja konkursowa.

9.      Ocenie podlegać będzie: zgodność z tematem, pomysłowość, oryginalność ujęcia.

10.  W ramach konkursu zostaną przyznane nagrody w formie książki na zakończenie roku szkolnego 2020/2021.

11.  Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie biblioteki szkolnej do dnia 5 listopada 2020 r.

12.  Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu szkolnego konkursu czytelniczo-fotograficznego

„Z książki Ci do twarzy”

 

 

ZGODA

 

Wyrażam zgodę na mój udział/udział mojego dziecka * …………………………………..

ucznia klasy …………………… w szkolnym konkursie czytelniczo-fotograficznym
„Z książką Ci do twarzy”, organizowanym przez ZSP nr 4 w Łowiczu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie , wykorzystywanie i udostępnianie moich/dziecka* danych osobowych i pracy konkursowej na potrzeby organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu.

Zapoznałem/zapoznałam się i akceptuję regulamin konkursu.

*zaznaczyć właściwe

                                                                                       

 

Łowicz, dn. …………………………

……………………………………………………

(podpis pełnoletniego ucznia lub rodzica/opiekuna ucznia)